Građevinska limarija

Građevinska limarija se izrađuje po tehničkom crtežu na dužine do 8000 mm.
Boje su po RAL karti.

Do 8 000 mm prema tehničkom crtežu.

Dostupno u svim bojama iz RAL ton karte

RAL ton karta