Oluci - lučni i pravougaoni

Polu-okrugli oluci i olučne cevi
(ø100 mmø180 mm), se izradjuju od čeličnog, pocinkovanog, plastificiranog lima na dužine do 6000 mm.

Po zahtevu kupca izrađuje se od bakra, alumunijuma i Al-Legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Četvrtasti oluci (horizontalni i vertikalni) isto se izradjuju od čeličnog, pocinkovanog, plastificiranog lima. Horizontale se izradjuju na dužine do 8000 mm u četiri razvijene širine od 333 mm, 400 mm, 500 mm i 600 mm. Vertikale se izradjuju do 6000 mm u tri razvijene širine od 333 mm, 500 mm
i 600 mm.

Poluokrugli

Dužina: 6 000 mm

Četvrtasti

Razvijena širina trake:
(horizontale)
333 mm,
400 mm,
500 mm i
600 mm
Razvijena širina trake:
(vertikale)
333 mm,
500 mm i
600 mm
Dužina: do 6 000 mm - vertikale
do 8 000 mm - horizontale

Polu-okrugli oluci i olučne cevi se izradjuju od čeličnog, pocinkovanog, plastificiranog lima.

Po zahtevu kupca izrađuje se od bakra, alumunijuma i Al-Legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Četvrtasti oluci se izradjuju od čeličnog, pocinkovanog, plastificiranog lima.