Krovni profilisani lim TR-100

Profil namenjen za objekte sa malim nagibom i velikim rasponom između glavnih nosača.

Prednosti ovog profila odnose se na veliku nosivost i premošćavanje velikih raspona.

Takođe se koristi kao stalna čelična oplata, za sisteme ravnih krovova.

Ovakvi ekonomični krovovi pogodni su za objekte sa malim padom koji se kreće od 3-5%. Veoma su rasprostranjeni kod industrijskih i magacinskih objekata. Njihov oblik daje ritam i pokretljivost krovovima.

Ideja je osavremenjena i dovela je do stvaranja krovova koji se uklapaju u okruženje zahvaljujući biljnom pokrovu na površini. Kao rezultat estetskih istraživanja razvijen je sistem koji omogućava fiksiranje izolacionog materijala ili membrana, kako bi obezbedio prijatan izgled enterijera objekta.

Debljina lima: 0,5 mm – 1,25 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Pokrivna širina: 816 mm
Dužina: do 12.000 mm

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Standardna boja RAL 9002
Opcija RAL 9006 i RAL 9010

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Dozvoljeno opterećenje (kg/m²)

Bez ograničavanja ugiba

Max ugib L/200

Max ugib L/300

Max ugib L/500

Tabele sa opterećenjem izračunate su na osnovu sledećih konstelacija:
- granica tečenja 280 N/m²
- koeficijent sigurnosti 1,5
- širina oslonca b ≥ 60mm
- uključena je ista težina table