Fasadni profilisani lim TR-35

Profil namenjen pokrivanju i oblaganju objekata.

Debljina lima: 0,5 mm – 1 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Pokrivna širina: 1.100 mm
Dužina: do 12.000 mm

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Po zahtevu kupca izrađuje se od Al-legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Dozvoljeno opterećenje (kg/m²)

Bez ograničavanja ugiba

Max ugib L/200

Max ugib L/300

Max ugib L/500

Tabele sa opterećenjem izračunate su na osnovu sledećih konstelacija:
- granica tečenja 280 N/m²
- koeficijent sigurnosti 1,5
- širina oslonca b ≥ 60mm
- uključena je ista težina table