Krovni profilisani lim TR-40

Namenjen je za oblaganje i pokrivanje svih vrsta građevinskih objekata.
TR-40 je univerzalni krovni pokrivač. Zahvaljujući svojim statičkim i estetskim osobinam, profil TR-40 je našao veliku primenu u građevini. Može se koristiti za pokrivanje kuća, pomoćnih objekata, garaža, sve do pokrivanja velikih poslovnih objekata poput proizvodnih, magacinskih i poljoprivrednih.

Njegova statika dozvoljava mu primenu na objektima sa nagibima krovova većim od 4%. TR-40 se proizvodi na najsavremenijim automatizovanim mašinama.

Debljina lima: 0,5 mm – 0,8 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Širina profila: 980 mm
Dužina: do 12.000 mm

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Po zahtevu kupca izrađuje se od bakra, Al-Legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Opcija - nanošenje antikondenz folije

Dripstop

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Proračuni nosivosti se odnose na leguru AlMn1 pri max ugibu L/200 mm.