Spušteni plafoni SP-210

Spušteni plafon SP-210 služi za pokrivanje fasadnih površina kao i za oblaganje nastrašice. Prava primena se izražava na odredjenim objektima kao što su benzinske pumpe, super-marketi, javne i admistrativne zgrade i drugi poslovni objekti.

Izrađuju se od pocinkovanog plastificiranog lima i aluminijumskog bojenog lima debljina 0,5 - 1 mm, pokrivne širine 210 mm, dužine do L=8000 mm.

Debljina lima: 0,5 mm – 1,0 mm
Pokrivna širina: 210 mm
Dužina: do 8000 mm

Materijali koji se koriste pri njegovoj izradni su čelčini, pocikovani, plastificirani limovi i po potrebi aluminijumski plastificirani limovi.